assured-staff.nl

Assured het zakelijke Blog

Zorg voor een goed ontruimingsplan

Als er op een bedrijf gewerkt wordt betekent dit ook dat zich gevaarlijke situaties kunnen voordoen. Je kunt als ondernemer de nodige preventieve maatregelen nemen maar het is ook wettelijk verplicht een ontruimingsplan te hebben. 

Laat het ontruimingsplan maken door een professional

Je kunt zelf een ontruimingsplan opstellen maar dit kun je ook overlaten aan een gespecialiseerd bedrijf. Voordeel daarvan is dat zij weten waar ze op dienen te letten. Zij weten waar zich mogelijk gevaar kan voordoen en stellen altijd een plan op maat op waarin de veiligheid van de werknemers voorop staat. Indien zich een noodsituatie voordoet op een bedrijf treedt het ontruimingsplan meteen in werking. 

Wat staat er allemaal in een ontruimingsplan? 

Een ontruimingsplan kan zeer uitgebreid zijn. Zo staan er zaken in aangegeven zoals waar de veiligheidsproducten en brandblusmaterialen zich bevinden maar ook hoe de vluchtroutes lopen. Op die manier kan iedereen zo snel mogelijk het pand verlaten in het geval van calamiteiten. Het is voor een bedrijf verplicht om op iedere etage de vluchtroutes te hangen zodat deze duidelijk zijn en je snel naar buiten kunt. 

Laat je adviseren over het plan en de benodigde veiligheidsmaterialen 

Daarnaast worden in een ontruimingsplan ook de taken van de directie, bhv’ers en andere werknemers opgenomen. Mochten zich gevaarlijke situaties voordoen dan weet iedereen wat zijn of haar taak is en kunnen de werknemers zo snel mogelijk in veiligheid gebracht worden. Met een goed ontruimingsplan voorkom je geen calamiteiten maar is er wel meer zekerheid dat iedereen ongeschonden blijft. Wat er allemaal precies in een plan staat kun je lezen op de website van G4S maar je kunt ook informeren wat zij voor je kunnen doen. Naast het opstellen van een ontruimingsplan kunnen zij veiligheidsproducten leveren en diverse professionele mensen die instaan voor de veiligheid op de werkvloer.