assured-staff.nl

Assured het zakelijke Blog

Een veilige werkomgeving: verklaring omtrent gedrag aanvragen voor werkgevers

verklaring-omtrent-gedrag

Een veilige werkomgeving is van essentieel belang voor elke werkgever. Het screenen van potentiële werknemers op hun achtergrond en gedrag is een belangrijke stap om de integriteit en veiligheid binnen een organisatie te waarborgen. Een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is een officieel document dat aantoont dat een persoon geen strafbare feiten heeft gepleegd die relevant kunnen zijn voor de functie. In dit artikel zullen we bespreken waarom werkgevers een VOG moeten aanvragen en hoe dit bijdraagt aan het creëren van een veilige werkomgeving.

Waarom een VOG aanvragen als werkgever?

Risicobeperking: Als werkgever is het belangrijk om risico’s binnen de organisatie te minimaliseren. Door een VOG aan te vragen, krijg je inzicht in het gedrag en de achtergrond van potentiële werknemers. Dit helpt bij het identificeren van mogelijke risico’s en het verminderen van de kans op incidenten zoals diefstal, fraude of geweld.

Bescherming van Medewerkers en Klanten: Het aanvragen van een VOG als werkgever dient ter bescherming van zowel medewerkers als klanten. Het zorgt ervoor dat mensen die een functie bekleden waarbij ze in contact komen met anderen, zoals in de zorg, onderwijs of kinderopvang, betrouwbaar zijn en geen bedreiging vormen voor de veiligheid en het welzijn van anderen.

Reputatie en Vertrouwen: Het hebben van een goed screeningsproces, inclusief het aanvragen van een VOG, draagt bij aan de reputatie en het vertrouwen in jouw organisatie. Het laat zien dat je serieus omgaat met veiligheidskwesties en dat je de belangen van je medewerkers en klanten hoog in het vaandel hebt staan.

Het aanvraagproces:

  1. Identificatie: Als werkgever moet je de identiteit van de persoon voor wie je een VOG aanvraagt vaststellen. Dit kan worden gedaan aan de hand van een geldig identiteitsbewijs, zoals een paspoort of identiteitskaart.
  2. Aanvraag indienen: Als werkgever kun je online een VOG aanvragen via de website van de overheid of via speciale screeningsdiensten. Hierbij vul je de benodigde gegevens in, zoals de naam en geboortedatum van de betreffende persoon, en geef je aan voor welke functie de VOG wordt aangevraagd.
  3. Verwerking en Beoordeling: Nadat de aanvraag is ingediend, wordt deze beoordeeld door de betrokken instanties. Hierbij wordt gekeken naar het strafrechtelijk verleden van de persoon en of er relevante strafbare feiten zijn gepleegd.
  4. Verklaring Omtrent Gedrag ontvangen: Als de aanvraag wordt goedgekeurd, ontvang je als werkgever de Verklaring Omtrent Gedrag. Deze kan worden overhandigd aan de betreffende werknemer en opgenomen worden in het personeelsdossier.

Het belang van een VOG voor een veilige werkomgeving

Het VOG aanvragen werkgever draagt bij aan het creëren van een veilige werkomgeving op verschillende manieren:

  • Preventie van Risico’s: Het screenen van werknemers met een VOG helpt bij het voorkomen van potentiële risico’s en incidenten binnen de organisatie, waardoor de veiligheid en het welzijn van medewerkers worden beschermd.
  • Vertrouwen en Professionaliteit: Het hebben van een VOG geeft aan dat jouw organisatie professioneel is en dat je de veiligheid serieus neemt. Dit draagt bij aan het vertrouwen van medewerkers, klanten en andere stakeholders.
  • Voldoen aan Wettelijke Vereisten: In sommige sectoren, zoals de zorg en het onderwijs, is het aanvragen van een VOG verplicht volgens wettelijke eisen. Door een VOG aan te vragen, voldoe je aan deze vereisten en voorkom je mogelijke juridische gevolgen.