assured-staff.nl

Assured het zakelijke Blog

Ontruimingsplan voor noodsituatie

Een ontruimingsplan is verplicht in bedrijfspanden wanneer ook een brandmeldinstallatie is vereist. In een noodsituatie is ontruiming noodzakelijk en dit kan in elk bedrijfspand gebeuren. Het kan gaan om een gaslek, brand, bommelding, schade door hevige storm of bijvoorbeeld wateroverlast. Bij een ontruimingsplan is het belangrijk dat dit plan voldoet aan de richtlijn NEN 8112. Bovendien moet een ontruimingsplan, wanneer eenmaal gemaakt, up-to-date blijven. Door een goed ontruimingsplan te hebben, weet je precies waar de nooduitgangen zijn en welke routes je moet nemen. Doordat het ontruimingsplan helder in kaart wordt gebracht, heb je een direct overzicht van de liggingen, de niveaus en de ruimtes in het gebouw. Ook wordt gezorgd voor veiligheidssignalen en wordt rekening gehouden met water, elektriciteit, stoffen die brandbaar zijn en gas.

Wat staat in een ontruimingsplan?
In een ontruimingsplan staat wat er in een noodsituatie moet gebeuren zodat iedereen veilig het gebouw kan verlaten. In een ontruimingsplan staat veel informatie, onder andere een situatietekening, een alarmeringsprocedure, de taken van receptie/beveiliging, hoofd bedrijfshulpverleners, BHV’ers en directie. Ook vind je tekeningen van plattegronden van de verdiepingen, verklaringen van symbolen, een logboek, gebouw, installatie- en organisatiegegevens terug in het ontruimingsplan. Tot slot staan er instructies over wat te doen bij brand en wat te doen bij een ontruimingsalarm door personeel en vind je een stroomschema alarmering en meer over de wijze van ontruiming en ontruimingsorganisatie.

Plattegrond voor ontruiming
Volgens de Arbowet moeten de personen in een pand snel en via de veiligste route naar buiten kunnen komen. Een ontruimingsplan is onmisbaar in elk gebouw. Wanneer op elke verdieping een ontruimingsplan aan de muur hangt, maakt dat bedrijfshulpverleners en gebruikers nóg beter in staat zijn het brandveiligheidsniveau van het pand te begrijpen en te benutten. Ontruimingsplattegronden moeten voldoen aan de NEN- en ISO 7010 en de 1414 norm.