assured-staff.nl

Assured het zakelijke Blog

Kies hier jouw Engels vertaler

Op zoek naar een Engels vertaler, kies voor SIGV coöperatie. Je bent verzekerd van kwaliteit en eerlijke en betrouwbare vertalingen. En dat is erg belangrijk. Je kunt in grote problemen komen als er woorden anders of verkeerd worden vertaald of uitgelegd. De website van deze coöperatie toont je haar ervaring. Bijna voor alle talen kun je hier een tolk of vertaler vinden. Ook zijn de medewerkers op verschillende gebieden actief. Dat kan zijn op medisch gebied, op het juridische vlak, maar ook op technisch gebied staat deze coöperatie haar mannetje. Alle tolken en vertalers blijven zich scholen, volgen cursussen en lezen vakliteratuur om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen en alle veranderingen en nieuwtjes op hun vakgebied. Dat zorgt voor vertrouwen bij de cliënten. Ook de opsomming aan ervaring, die je op de website kunt lezen, draagt daar een positief steentje aan bij.

Engels vertaler nodig?

Als je een Engels vertaler nodig hebt dan ben je bij ons aan het goede adres. Je weet hier namelijk direct wat wij voor je kunnen betekenen. Neem daarom de tijd om het zelf te ontdekken. De werkzaamheden uit het verleden en het heden van de SIGV coöperatie medewerkers zijn talrijk. Hier volgt een opsomming van instanties waarvoor de vertalers en tolken zich hebben ingezet: Notariaat, Advocatuur, Ziekenhuizen, GGZ Instellingen, het Gevangeniswezen, Raad van Kinderbescherming, Rechtbanken en Gerechtshoven, Vreemdelingendienst van de Politie, Immigratie en Naturalisatiedienst. Wil je graag weten wat de tolken en/of vertalers voor jou kunnen doen, neem contact op en zij adviseren je graag. Je kunt bellen of een mail sturen.