assured-staff.nl

Assured het zakelijke Blog

Betonnetten zijn belangrijk bij constructies van beton

Bouwmateriaal

Staal, wat in het beton wordt toegepast, dient voor de versteviging. Daarom worden er betonnetten gebruikt in bijvoorbeeld betonvloeren. Beton dat wordt verstevigd met staal wordt gewapend beton genoemd. Staal wordt tijdens het bouwen van bijvoorbeeld een huis op meerdere plaatsen toegepast. Daarbij kun je denken aan de vloeren, maar ook bij funderingen en betonelementen. Over het algemeen wordt betonijzer of staal gebruikt. Deze materialen hebben het nadeel dat ze kunnen gaan roesten. Om dat te voorkomen worden er als versteviging van het beton ook andere materialen toegepast. Roesten van het staal of ijzer kan leiden tot betonrot. In plaats van staal of ijzer kunnen er koolstofvezels of glasvezels worden gebruikt. Het zijn sterke materialen, maar een belangrijk voordeel is ook dat ze niet roesten. Wat ook nog een belangrijk bijkomend voordeel is dat deze materialen geen elektriciteit geleiden. Toch worden koolstofvezels en glasvezels weinig gebruikt voor de bewapening van beton. Daarvoor wordt hoofdzakelijk staal en ijzer gebruikt.

Betonnetten

Bewapend beton

In de bouw worden in veel gevallen betonnetten gebruikt wanneer het bewapend moet worden. De staven voor de betonnetten worden onderling aan elkaar gemaakt. Ze kunnen gelast worden of gevlochten. De diktes van de staven kunnen verschillend zijn. Wanneer er dikke staven worden gebruikt, zijn deze voorzien van bepaalde structuren. Door het aanbrengen van de structuren zullen de staven beter aan het beton hechten. Wanneer er in het beton netten worden gebruikt, moet er rekening worden gehouden met bepaalde normen. De betondikte is belangrijk. De dekking van het beton, zoals dat wordt genoemd, is vastgelegd. De stalen staven worden ook in enkele gevallen tijdens het bouwen in elkaar gevlochten. Dit wordt gedaan wanneer er een extra versteviging nodig is.

Bouwmateriaal

De noodzaak van het verstevigen van beton

Om te voorkomen dat een bouwwerk instort, moet er met beton nauwkeurig gewerkt worden. Er mag niet gesjoemeld worden. Helaas gebeurt dat in het buitenland wel en dan kunnen er vreselijke ongelukken gebeuren. Wanneer er in Nederland wat instort, zal er een uitgebreid onderzoek plaatsvinden naar wat de oorzaak van het instorten is. Het komt wel eens voor dat er wordt afgeweken van de normen of dat de constructie niet goed was. Het beton moet goed bewapend worden. Beton is een materiaal wat goed drukkrachten kan opvangen. Ongewapend beton is niet in staat om grote trekkrachten op te vangen. Wanneer de trekkrachten te hoog zijn, kunnen er scheuren in het betonontstaan. Het kan in enkele gevallen de oorzaak zijn dat een gebouw of brug zal instorten. Dat moet altijd voorkomen worden. Om de trekkrachten op te kunnen vangen moet beton bewapend worden met staal. Daarom worden er voldoende bouwstaalmatten gebruikt. De bouwstaalmatten zijn in staat om de trekkrachten, die in het beton ontstaan, op te vangen. Er mag niet afgeweken worden van de aanwijzingen die door een architect op de bouwtekening zijn aangebracht. Hij heeft de hele constructie berekend met een bepaalde veiligheidsmarge.