assured-staff.nl

Assured het zakelijke Blog

Bent jij al op de hoogte van de werkkostenregeling King?

kingZoals jullie weten heb ik bij het starten van mijn onderneming veel hulp gehad. Ik werd goed op de hoogte gehouden van de laatste ontwikkelingen binnen het bedrijfsleven. Zo wil ik jullie vandaag ook ergens van op de hoogte brengen, namelijk de werkkostenregeling. Deze is vanaf 2015 veranderd. De werkkostenregeling King is hier uw ideale partner voor, hier kom ik straks nog op terug.

De WKR is vanaf 1 januari dit jaar voor iedereen verplicht. Deze regeling stelt dat je maximaal 1,2% van de totale fiscale loon, ook wel vrije ruimte genoemd, besteden aan onbelaste vergoedingen en verstrekkingen voor de werknemers. Deze vergoedingen en verstrekkingen moeten wel in de administratie worden opgenomen als eindheffingsloon. Het eerder genoemde vrije ruimte hoeft geen belasting te worden betaald. Alles wat boven de vrije ruimte valt moet wel loonbelasting worden betaald en de vorm van eindheffing, dit is 80%. Hier vallen de premiesvolksverzekeringen, premies werknemersverzekeringen en werkgeversheffing Zvw niet onder. Het is tevens mogelijk bepaalde vrijstellingen te ontvangen, voor bepaalde zaken die onbelast vergoed kunnen worden. Ik adviseer jullie dan ook om gebruik te maken van de werkkostenregeling van King.

king-eennieuwekijkopuwbusiness

Invloed werkkostenverzekering op de arbeidsvoorwaarden

Boekjaar-2014-afsluitenHet kan zijn dat ondanks er afspraken in de arbeidsvoorwaarden zijn gemaakt, deze kunnen veranderen. Door de invoering van WKR kan gebeuren dan verstrekkingen en vergoedingen belast worden onder een andere regeling. Deze regeling de werkkostenregeling. Het is belangrijk om eerst de arbeidsvoorwaarden onder elkaar te zetten, zo kun je bepalen welke gevolgen de werkkostenregeling heeft voor de betreffende arbeidsvoorwaarden. Het is dan zelf mogelijk om zelf te bepalen wat de fiscale gevolgen zijn van de arbeidsvoorwaarden, ook wat het de werknemer dan gaat kosten. Het is dus mogelijk om de werkkostenregeling King te gebruiken om dit allemaal te berekenen. Ik heb hier zelf al ervaring mee en Miki Business Software is hier voor mij dus een succesvolle partner in. Willen jullie dit in de toekomst ook allemaal eenvoudig geregeld hebben, neem dan even contact met hun op en kijk wat zij voor jou kunnen betekenen.

 

Meer verhalen