assured-staff.nl

Assured het zakelijke Blog

Aansprakelijkheid soms onduidelijk

Er kan soms onduidelijkheid zijn over de aansprakelijkheid bedrijfsongeval. Ernstige bedrijfsongevallen kunnen veroorzaakt worden door losliggende kabels, een machine die niet goed werkt of een hele gladde kantoorvloer.

Bedrijfsongevallen hebben grote impact
Een bedrijfsongeval is een ongeval dat tijdens werktijd en op de werkvloer, onderweg, of tijdens een pauze of personeelsuitje plaatsvindt. Het bedrijfsongeval heeft veel impact op de slachtoffers, naasten, collega’s en ook de leidinggevenden. Op financieel gebied zijn er kosten voor verzuim, vervanging en mogelijke schadeclaims.

Veilige en gezonde werkomgeving
Werkgevers hebben een zorgplicht, wat inhoudt dat het bedrijf een veilige, gezonde werkomgeving zijn, dat goede en duidelijke instructies gegeven moeten worden en dat er voldoende toezicht is. Deze zorgplicht geldt naar vaste en niet-vaste werknemers. Wanneer de zorgplicht niet wordt nageleefd, gaat de aansprakelijkheid naar de werkgever. De veiligheid van klanten en gasten hoort ook bij de aansprakelijkheid van de werkgever. Bij het goed naleven van de zorgplicht, is de werkgever niet aansprakelijk voor het bedrijfsongeval. Dit geldt ook bij afwezigheid van schuld of wanneer het ongeval is veroorzaakt door opzet of een bewuste actie van de werknemer. De werkgever kan niet aansprakelijk worden gesteld als het ongeval gebeurt tijdens woon-werkverkeer of in privétijd met een bedrijfsauto. De rechter oordeelt over de aansprakelijkheid bij onduidelijkheid.


Ernstig bedrijfsongeval
In het geval sprake is van overlijden, een ziekenhuisopname, of blijvend letsel, ben je als werkgever verplicht een overzichtelijk rapport te maken over het ongeval (beschrijving en oorzaak) en de risicobeperkende maatregelen genomen zijn. Ook moet het ongeval worden gemeld bij de Inspectie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (verplicht onder voorwaarden), waarna deze instantie kijkt of verder onderzoek nodig is. Ook is het belangrijk de verzekeraar tijdig in te lichten. Zorg dat de werkgevers en werknemers in geval van nood weten welke levensreddende handelingen zij moeten uitvoeren en laat de werknemers een BHV-cursus volgen.